بورانی بادمجان

کشک و بادمجان

بیسکوییت سیب زمینی

باميه سيب زمينى

مينى تارت گوجه چرى

قايق كوفته قلقلى

آب نبات گوشتى

بروسكتاى پنير و پستو

كروستينى كمِمبِر و پياز كاراملى

ديزاين الويه

بورانى ماست و كدو

قارچ سوخاری رستورانی با پنیر

سیب زمینی شکم پر

سالاد ماکارونی

اسنك ذرت

‍ قارچ سوخاری پفکی

بورگ گوشت و قارچ

سمبوسه

ذرت مکزیکی

حلیم بادمجون

بادمجان شکم پر

توپک سیب زمینی

کراکت سیبزمینی