ماکارونی صدفی

لازانياى سالمون و كدو

لازانیا گوشت قارچ

نودلیت

لازانیا رولی

پاستا با قارچ و سس خامه

لازانیا

ماکارونی با سس گوجه

لازانیا

اسپاگتی با سس

لازانیای رولی

پاستا میگو

نودل سبزیجات